LODE Tandriempoelie

Deze projecten zijn een goed voorbeeld van succesvol "Value Engineering." Veel tandwielen en tandriempoelies worden geproduceerd door verspanen. Het grote voordeel daarvan is de hoge maatnauwkeurigheid van de onderdelen. Maar tegelijkertijd is het nadeel dat de kosten van het verspanen relatief hoog zijn. Economisch gezien is spuitgieten een interessante techniek die de productkosten aanzienlijk kunnen verlagen. Maar het vraagt om de nodige kennis en ervaring om dergelijke onderdelen te met succes produceren door middel van spuitgieten.

Wat heeft Rokatec gedaan?

Rokatec heeft tijdens de productontwikkeling uitgebreid materiaalonderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat het meest optimale materiaal is. Daarnaast is de geometrie geoptimaliseerd om het spuitgietproces goed te laten verlopen. Een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces is de sterkteanalyse geweest. Doordat de onderdelen uitgevoerd worden in een zwakker materiaal is deze analyse van groot belang. Door de keuze van het juiste materiaal, de juiste geometrie en door meerdere onderdelen te integreren is een kostenbesparing van 55% gerealiseerd.

www.lode.nl