Rokatec in de ban van Faraday

Al maanden zijn alle Rokatec medewerkers in de ban van 'de kooi'. Rokatec gaat de ESD fase 1 in. Sinds 20-4-2015 is Rokatec klaar voor de implementatie van ESD.

Maar wat is ESD eigenlijk? ESD staat voor electro static discharge. In het Nederlands betekend dit elektrostatische ontlading. Buiten water om is ESD een van de grootste vijanden van elektronica. Producenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om dit tegen te gaan. Door ESD kan elektronica beschadigen zonder dat je er erg in hebt. Iedereen heeft vast wel eens persoonlijk te maken gehad met een vorm van elektrostatische ontlading. Ooit wel eens uit de auto gestapt en een schok gekregen, of op je sokken op tapijt gelopen en met je vingertop iemand anders aangeraakt? De schok die je daarbij voelt is vaak over de 3000 Volt en erg onprettig. Toch is het voor personen maar een klein ongemak vergeleken met de schade die ESD kan aanrichten op elektronische componenten.

ESD and Rokatec 3Een beschadiging als gevolg van ESD is niet in alle gevallen per direct vast te stellen. Door 30V kan al schade ontstaan aan ESD gevoelige componenten leert de praktijk. Dit is dus maar een fractie die wij als personen soms kunnen ervaren. Het is mogelijk dat de componenten in eerste instantie goed functioneren en pas weken later op onverklaarbare wijze defect raken. 23% Van alle beschadigde elektronische componenten heeft een ESD oorzaak. Bij Rokatec willen wij dit al in een vroeg stadium vermijden om problemen in een later stadium te voorkomen. Des te verder in de keten problemen ontstaan des te meer dit financiële gevolgen zal hebben voor een organisatie.

Kosten die kunnen oplopen als gevolg van ESD schade variëren enorm leert de praktijk. Een defecte printplaat van 50 euro aan het begin van de keten kan in de meest extreme gevallen, als het neerstorten van een satelliet of vliegtuig, zomaar oplopen naar 150.000.000 euro. Om daarnaast nog maar niet te spreken over de indirecte kosten zoals vertragingen en extra investeringen die hiermee gemoeid zijn. Bedrijven als NASA werken dan ook met zeer strenge ESD protocollen.

Rokatec zet aanval in tegen ESD

Meer en meer producten hebben te maken met elektronica. Wat heeft Rokatec zoal gedaan om ESD het hoofd te kunnen bieden in de toekomst? Als eerst is gekeken welke producten in de portfolio zitten die gevoelig zijn voor ESD tijdens de productie en/of product ontwikkeling. Ook is gekeken in welke fase van productie ESD een probleem zou kunnen opleveren. Met de betrokken afdelingen zijn alle verantwoordelijkheden vast gesteld om ESD te voorkomen. Verder is gekeken hoe om te gaan met de communicatie zowel intern Rokatec als extern naar klanten en leveranciers. Na een grondige interne analyse en gesprekken met alle betrokken klanten is besloten om intern te starten met fase-1.

Rokatec fase 1

  • Inkomende goederen
  • QC
  • Intern transport en logistiek
  • Magazijn 1 en 2
  • Assemblage in de EPA
  • Mobile EPA
  • Afkeur goederen ESD
  • Zichtbaar ESD
  • Speciale ESD kleding
  • Training medewerkers

No electric charge, no discharge!

Rokatec verwerkt momenteel alle statisch gevoelige onderdelen op beveiligde werkplekken en op een beveiligde assemblage lijn: de EPA (ESD Protected Area). Alle statisch gevoelige onderdelen moeten verpakt zijn in daarvoor bestemde shielding bags. Dit is een grijs aluminium kleurige zak, en werkt hetzelfde als de kooi van Faraday waardoor statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. Zwarte geleidende transport en assemblage bakken, zakken en dozen bevatten koolstofdeeltjes en zijn dus geschikt als verpakking en opslag voor ESD gevoelige componenten. Een persoonlijke polsband met 1 MOhm sluit elke medewerker aan tijdens productie op een ESD veilige ondergrond. Tevens heeft elke werknemer speciale kleding en schoeisel om veilig deel te nemen aan het proces. Magazijn 1 en 2 zijn voorzien van speciale locaties en doorvoer lijnen naar productie voor ESD gevoelige producten.

Conclusie ESD

Op de vraag wat is ESD en wat is het gevolg voor elektronica, weet u nu globaal het antwoord: Bij Rokatec zorgen wij voor de juiste ontlading! De conclusie is dat ESD-preventie dus noodzakelijk is tijdens werkzaamheden aan elektronica zoals printplaten.

Pascal Arts

P.s. Voor meer informatie raadpleeg het sales team in De Meern.

Niemand zit immers te wachten op weigerachtige en onbetrouwbare producten.

Pascal Arts - Project Manager

Pascal Arts interim bij Rokatec