Rokatec beter maken? Een continue ontwikkeling

Rokatec gecertificeerd

Het is zover: Rokatec heeft het ISO 9001-certificaat behaald!
Maar waarom is dit certificaat belangrijk voor ons en voor u als klant?

Met het steeds kleiner worden van de wereld wordt het steeds belangrijker om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Dat is bij Rokatec niet afhankelijk van af en toe een impulsieve actie, maar het gevolg van een gestage reeks verbeterprocessen. Verbeteringen waarmee we kosten kunnen besparen en de kwaliteit kunnen verbeteren. Verbeteringen rondom de communicatie met u. En dat levert ons ook een verbeterd zicht op het functioneren van onze organisatie op.

De ISO 9001 norm beschrijft hoe een kwaliteitssysteem moet functioneren om een continue verbetering van de klanttevredenheid (uw tevredenheid!) te creëren. Het behalen van het ISO 9001-certificaat is daarom de volgende logische stap in de continue ontwikkeling die we al meer dan 20 jaar doormaken.

Het certificaat is voor u als klant een herkenbaar keurmerk dat aangeeft dat Rokatec de middelen en de know-how in huis heeft om gecontroleerde kwaliteit te leveren. En het is voor ons een extra stimulans om dit proces van continue verbetering nog effectiever uit te voeren.

Hoe hebben we dit traject doorlopen?

Als eerste hebben we onze kennis van de ISO 9001 norm opgefrist. Veel van wat bedoeld wordt in deze norm deden we al, maar we gebruikten er andere termen voor.

Om ervoor te zorgen dat we niets over het hoofd zagen hebben we “vreemde ogen” ingeschakeld door een adviseur te raadplegen. Samen met de adviseur hebben we onze eigen bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Veel daarvan hadden we al op papier staan, maar onze werkwijze is wel wat veranderd door de jaren heen. Ons nieuwe pand heeft daar ook belangrijk aan bijgedragen.

Met behulp van de verzamelde informatie is een kwaliteitshandboek opgesteld. Dit handboek omschrijft hoe Rokatec precies voldoet aan de eisen zoals gesteld in de ISO 9001 norm.

Om te bewijzen dat Rokatec op alle punten voldoet aan de norm is er een controle van buitenaf nodig door een auditor van een certificerende instelling.
Bij die controle checkt de auditor steekproefsgewijs of we in de praktijk ook doen wat we zeggen in het kwaliteitshandboek en de in kaart gebrachte processen. Ook controleert hij of Rokatec voldoende gegevens voorhanden heeft om effectief te kunnen bijsturen waar dat nodig is.

Wat heeft het ons opgeleverd?

Allereerst: een positieve beoordeling. Dit is een bevestiging van buitenaf dat we onze processen op orde hebben.
De auditor heeft kritisch naar ons bedrijf gekeken en heeft nuttige feedback geven over welke punten we verder kunnen oppakken in het proces van continue verbetering. Deze inbreng van buitenaf voorkomt dat er een tunnelvisie ontstaat.
Op enkele belangrijke punten vraagt de norm een duidelijke registratie van gegevens. Hier konden we een verbeterslag maken door gegevens samen te voegen die op verschillende plaatsen bijgehouden werden. Daarmee kunnen we beter trends binnen en buiten ons bedrijf ontdekken.
Er zijn meer handvaten gecreëerd om te controleren of de verschillende processen binnen het bedrijf wel de juiste uitvoer opleveren. Dit maakt snel en adequaat reageren weer een stukje eenvoudiger.
Binnen Rokatec is het besef nog verder gegroeid dat het realiseren van een alsmaar toenemende klanttevredenheid een integrale aanpak vereist en dat de inzet van iedere afdeling daaraan bijdraagt.
Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft ons een robuuste manier opgeleverd om verbeteringen in onze organisatie systematisch door te voeren.

We verwachten wel vanaf nu onze organisatie nog sneller te kunnen verbeteren en daarmee nog beter in te kunnen springen op uw wensen als klant.

Wat gaat het u opleveren?

Vooralsnog zullen er voor u niet per direct opvallende zaken veranderen. We deden ons werk goed, en dat doen we nog steeds. We hebben dat nu ook tastbaar gemaakt door het behalen van het ISO 9001 certificaat.
We verwachten wel vanaf nu onze organisatie nog sneller te kunnen verbeteren en daarmee nog beter in te kunnen springen op uw wensen als klant. En: elke verbetering die wij doorvoeren betekent een voordeel voor u. De kwaliteit van de producten zal verder stijgen, de levertijd zal nog beter controleerbaar worden. En daar wordt u ook beter van!